Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

spita
11:42
 Ludzie bardzo często dowiadują się o czymś za późno.
— D. Terakowska
Reposted fromKaoru Kaoru viaxannabelle xannabelle
spita
11:42
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaxannabelle xannabelle
11:38

March 16 2017

spita
17:43
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
spita
17:43
Wiem, że mnie szukasz,
wiem, że podglądasz mnie,
za żaden skarb
nigdy nie przyznasz się,
choć wiesz
mógłbyś mieć to, czego chcesz.

Wiesz, że cię widzę,
śledzę twój każdy ruch,
spokojnie czekam tu,
nie ruszę się na krok, bo wiem -
nim wrócisz znów nie minie dzień.

Powtarzasz:
Nie, to nie ma szans.
Nie, to nie ma szans.

Skąd wiesz?
Może raz
SPRAWDŹ.
— Kortez
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
spita
17:34
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life vialubie-lato lubie-lato
spita
17:33
spita
17:32
7068 61c2 390
Chociaż tyle ludzi się ze mną zgodziło, wcale nie jest mi z tym lepiej.
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaoutoflove outoflove
spita
17:31
Mając minę jakby cały miesiąc jej się składał z niedziel. Szuka metronomu który nada rytmu, nadać zechce życiu sens.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
spita
17:31
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
spita
17:31
0050 8c92 390
Reposted fromffelicity ffelicity viakateistrue kateistrue
spita
17:25
8589 7abf 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viaoll oll
spita
17:24

- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?

- Czy to coś złego?

- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.

— Stephen Chbosky
Reposted fromzupabiskupa zupabiskupa viaoll oll
spita
17:19
Nigdy nie wierz w nocne rozmowy. Stracą cały sens, gdy tylko wzejdzie słońce.
Reposted frominanutshell inanutshell viaxannabelle xannabelle

March 15 2017

spita
20:43
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice vianiemaproblemu niemaproblemu

March 09 2017

spita
21:32
Mam nadzieję, że ktoś o Tobie pamiętał w dzień kobiet. I w każdy inny dzień.
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viazapachsiana zapachsiana

March 08 2017

spita
16:36
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
spita
16:36
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaMissMurder MissMurder
spita
16:30
3010 6127 390
spita
16:23
Udowodnij, że to co robimy ma sens. Nie lubię się niepotrzebnie angażować.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl